اسکیمر استخری

اسکیمر استخری

اسکیمراستخری یا کفگیر همان طور که از نام آنها پیداست به عنوان یک صافی عمل میکند و مو،برگ ها آشغال هایی بزرگ دیگری که در آب وجود دارد را به دام می اندازد و از ورود آنها به داخل خط لوله و مسدود کردن مسیر عبور آب جلوگیری به عمل می اورد. به عنوان مزیتی دیگر، اسکیمراستخر در خط لوله استخرها برای ایجاد خلا در خط مکش استفاده میشود.
اسکیمر یا کفگیر ساده ترین یا ابتدای ترین روشی است که برا تخلیه آب آلوده سطح استخرها مورد استفاده قرار میکیرد.اسکیمرها در فواصل مشخص دور تا دور کاسه استخر تعبیه میشوند و مانند سرریز های خود تنظیمی عمل میکنند که با تغییر سطح آب استخر فعال میشوند. به طور ایده ال اسکیمرهای استخری برای استخرهای خصوصی و کوچک که بار آنها بسیار کم است توصیه میشود.
امروزه اکثر اسکیمرها از جنس پلیمر و بصورت یکپارچه ساخته میشوند در حالیکه در استخرهای قدیمی از اسکیمرهای بتنی متصل به سازه استخر استفاده میشد.استفاده از اسکیمر در استخر موجب کاهش بار فیلترها و بهبود عملکرد کلی سیستم میشود.نقطه مشترک در تمامی موارد ان است که دسترسی به داخل اسکیمر از طریق درپوشی که در قسمت فوقانی آن تعبیه شده صورت میگیرد.
در اکثر استخرها ،اسکیمر معمولا در داخل چاله ای که به کاسه استخر راه دارد و در معرض دید نیست قرار میگیرد. البته در استخرهای بالاتر از سطح زمین ،استخرهای قابل حمل و جکوزی ها،اسکیمر معمولا بصورت یک واحد مجزا و قابل حمل ساخته شده و در لبه استخر قرار میگیرد.در بعضی از جکوزی های قابل حمل نیز اسکیمر مجهز به یک فیلتر فشنگی است.بعضی از اسکیمرهای استخرها شامل شیر کنترل سطح آب واحدهای کلرزنی خودکار نیز هستند.
عملکرد اسکیمر بدین صورت است که سرریز شناور با روشن شدن پمپ در وضعیت مایل قرار میگیرد بطوری که امکان ورود به آب و اشغال به داخل اسکیمر وجود داشته باشد.با خاموش شدن پمپ و قطع شدن مکش ، این سرریز به طور خودکار به وضعیت قائم باز میگردد و از بازگشت آشغالها به داخل استخر جلوگیری میکند.
در بعضی از اسکیمرها به جای سرریز از یک استوانه شناور استفاده میشود. عیب هر دو نوع اسکیمر یاد شده در آن است که احتمال گیر کردن برگها و آشغالها در داخل اسکیمر و مسدود شدن جریان آب در آن بسیار بالاست.
بطور کلی برای لوله کشی اسکیمر از دو ساختار مختلف استفاده میشود.در ساختار اول، لوله متصل به خط تخلیه اصلی و لوله متصل به اسکیمر در قسمت زیرین اسکیمر با یکدیگر تلاقی پیدا میکند.در این مقطع یک دریچه منحرف کننده نیز قرار میگیرد که وظیفه آن تنظیم میزان مکش پمپ بین لوله متصل به اسکیمر و لوله تخلیه اصلی است.
این دریچه باید متناسب با شرایط پروژه و وضعیت محیطی استخر تنظیم شود.برای مثال اگر مقدار برگها و آشغالهای روی آب بسیار بیشتر از آلودگیهای کف آب است میزان مکش لوله متصل به اسکیمر باید بیشتر از خط تخلیه اصلی باشد تا برگها و آشغالهای شناور روی آب به سمت اسکیمر کشیده شده و در آن به دام افتند.در مقابل اگر مقدار آلودگیها ،رسوبات ،شن و خاک در کف استخر بیشتر است دریچه منحرف کننده باید به گونه ای تنظیم شود که مکش لوله تخلیه اصلی بیشتر باشد.
به طور کلی دریچه منحرف کننده مورد استفاده در استخرها در دو نوع پلیمری و برنزی ساخته میشود .در ساختار دوم اسکیمر با دو دریچه ی مجزا ساخته میشود بطوری که یکی ازین دریچه ها مستقیما به خط اصلی یا خط متعادل کننده ودریچه دیگر مستقیما به پمپ متصل میشود

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید