اندازه استاندارد استخر

اندازه استاندارد استخر

شايد تا به حال برايتان پيش آمده كه به اميد يك شناي درست و حسابي خودتان را به استخر رسانده باشيد و ببينيد كه آن قدر شلوغ است كه اگر وارد آن شويد، دست و پايتان از آن بيرون مي‌زند! در اين حالت مديريت استخر قانون را نقض كرده است. چون آيين‌نامه بهداشتي استخرهاي عمومي مي‌گويد، حداقل مساحت مورد نياز براي هر شناگر (كه عمق متوسط حدود 18 متر دارد ) معادل 1/5 متر است. در استخر‌هاي آموزشي كه عمق متوسط آن حدود يك متر است، مساحت مورد نياز براي هر نفر كمي بيشتر و معادل 1/8 متر است. سرويس‌هاي بهداشتي، رختكن و كمد‌هاي نگهداري وسائل شنا‌گران هم متناسب با همين تعداد بايستي در نظر گرفته شود.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید