مواد ضدعفونی کننده آب استخر

انواع مواد ضدعفونی کننده آب استخر

با وجود آن که حفظ تعادل آب از لحاظ شیمیایی اهمیت زیادی دارد، ولی در صورتی که مواد ضدعفونی کننده مناسب در آب وجود نداشته باشد و یا روش های مناسب برای ضدعفونی کردن آب در دستور کار قرار نگیرد، امکان دستیابی به آبی سالم و ایمن برای شناگران وجود نخواهد داشت. در استخر ها به هیچ وجه قصد انجام آزمایش های شیمی و سنجیدن وضعیت شیمیایی آب را نداریم. بلکه هدف دستیابی به آبی سالم و ضدعفونی شده با کیفیت مطلوب است.بررسی عوامل موثر بر خواص شیمیایی آب نیز صرفا به منظور دستیابی به این هدف انجام شد. اما برای از بین بردن آلودگی های آب، از بین بردن قارچ ها، باکتری ها و جلبک ها از مواد و روش های ضدعفونی کردن آب استفاده می شود.

به طور کلی هدف از بکارگیری تمامی مواد ضدعفونی کننده، از بین بردن باکتری های موجود در آب است. باکتری ها یکی از عوامل بیماری زا و عامل رشد جلبک در داخل استخرها به شمار می روند.عملکرد مواد ضدعفونی کننده به گونه ای است که با اکسید کردن باکتری ها و سایر میکرواگانیسم های موجود در آب آنها را از بین می برند. زنگ زدن سطح اجزای فلزی نیز در واقع نتیجه اکسید شدن سطح آن هاست. خاصیت ذاتی اکسیژن آن است که موجب خوردگی موادی می شود که با آن در تماس است. در استخرها نیز از همین خاصیت برای ضدعفونی کردن آب استفاده می شود. در عمل نیز مواد ضدعفونی کننده باکتری ها و سایر اجزای آلوده کننده موجود در آب را اکسید نموده و آن ها را از بین می برند.

اما اکسید کننده ها علاوه بر ضدعفونی کردن آب، ضایعات انباشته در آب از قبیل چربی ها، کرم های ضد آفتاب، شامپو، صابون و ادرار را نیز اکسید کرده و از بین می برند.

ابته بسیاری ازمواد ضدعفونی کننده مانند کلر و برم در گروه اکسید کننده نیز جای می گیرند.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید