021-41572

بست لوله UPVC

بست لوله UPVC

قطعه ای است که بصورت کمربندی طراحی و ساخته می شود و به صورت کامل حاشیه لوله را به دیوار و … متصل ( فیکس ) کرده و از حرکت یا احتمال شکستگی لوله جلوگیری می کند.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید