مزایای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی استخر

شما می توانید با نصب گرمکن خورشیدی استخر، هزینه های مربوط به گرمایش استخر خود را به مقدار چشمگیری کاهش دهید. این سیستم ها، مقرون به صرفه تر از گرمکن های استخری گازی و هیت پمپ ها هستند و هزینه سالیانه تعمیر و نگهداری آنها نیز بسیار پایین است. در حقیقت، سیستم های گرمایش خورشیدی […]

سیستم های سرریز و سیستم های اسکیمری

سیستم های سرریز و سیستم های اسکیمری

کانال های سرریز به کانال های سرریز گاهی کانال های تخلیه یا شیارهای تخلیه نیز گفته می شود. بکارگیری این روش به لحاظ زمانی روش قدیمی تری به شمار می رود. در این سیستم ها، آب سرریز شده از استخر به شیارهایی که دورتادور استخر قرار دارند وارد شده و سپس به لوله های رابط […]