شناخت pH و ORP

مقادیر مناسب کلر و pH آب استخر​

• تعریف pH
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر
• تعریف ORP
• رابطه‌ ORP با مواد گندزدای موجود در آب استخر
• محاسبه‌ی ORP

گندزدایی استخر به روش ازن، UV و AOP

گندزدایی استخر به روش ازن، UV و AOP

• انواع روش‌های گندزدایی آب استخر
• گندزدایی استخر با ازن
• گندزدایی استخر با اشعه‌ی UV
• تفاوت سیستم ازن با سیستم UV
• گندزدایی استخر با AOP

کلرزن نمکی استخر

کلرزن نمکی استخر

• معایب گندزدایی استخر با کلر
• کلر آزاد و کلر ترکیبی
• گندزدایی استخر با سیستم الکترولیز نمکی
• مزایای گندزدایی استخر با کلرزن نمکی
• استفاده از نمک منیزیم دار در سیستم الکترولیز نمکی

پمپ تزریق اسید: عملکرد، نصب و نگهداری

• نحوه‌ی کار پمپ تزریق اسید
• تنظیم pH آب استخر با پمپ تزریق اسید
• رسوب‌زدایی سل کلرزن نمکی با پمپ تزریق اسید
• الزامات نصب پمپ تزریق اسید
• الزامات نگهداری از پمپ تزریق اسید

حفظ تعادل شیمیایی و تمیز کردن آب استخر

حفظ تعادل شیمیایی آب استخر

• بازگشایی استخر در آغاز فصل شنا
• تست پارامترهای شیمیایی و بالانس کردن آب
• تخلیه‌ی آب استخر در صورت بالا بودن سطح آلودگی
• حذف جلبک درصورت سبز شدن آب استخر
• اطمینان از عدم وجود نشتی در استخر

شفاف‌سازی آب استخر با آلوم

شفاف سازی آب استخر با آلوم

• دلایل کدر شدن آب استخر
• استفاده از سولفات آلومینیوم برای شفاف‌سازی آب
• خاصیت منعقدکنندگی آلوم
• نحوه‌ی افزودن آلوم به آب استخر
• نکات طلایی شفاف‌سازی آب با استفاده از آلوم

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!