بوشن مغزی UPVC

بوشن مغزی UPVC

جهت اتصال دو لوله یا اتصال با قطرهای یکسان مورد استفاده قرار می گیرد و این اتصال به صورت مغزی ( رودنده ) می باشد .

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید