بوشن چسبی UPVC

بوشن چسبی UPVC

جهت اتصال دو لوله با قطرهای یکسان مورد استفاده قرار می گیرد، این اتصال چسبی می باشد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید