بوشن یکسردنده UPVC

بوشن یکسردنده UPVC

جهت اتصال دو لوله یا اتصال با قطرهای یکسان قرار می گیرند .

این اتصال یکسردنده یکسرچسب می باشد .

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید