بک واش کردن فیلتر استخر

بک واش کردن فیلتر استخر

ده ها سال است که متخصصین استخر زمانی که فشار فیلتر افزایش یافته و به اندازه 1bar بالاتر از فشاری که فیلتر تمیز است یا تازه شروع به کار می کند،می رسد، فیلتر ها را تمیز کرده و بک واش انجام می دهند.استفاده روز افزون از تکنولوژی پمپ هایی با سرعت متغیر، باعث نیاز به ایجاد تغییرات در قانون بک واش شده است.

از نقطه نظر انرژی، این مورد را در نظر بگیرید: فشار افزایش یافته در فیلتر مقاومت سیستم را زیاد می کند.( افزایش فشار 1bar در فیلتر، بیان می کند که از 1/2bar تا bar 2/2 باعث افزودن 23.1 فوت  هد را به سیستم اضافه می کند.)

مقاومت بیشتر به پمپی با مصرف انرژی بیشتر نیاز دارد.در واقع برای حفظ 63/13 m3/h  با افزایش فشار 5/0bar  ،200 وات اضافی می شود، و نیز برای افزایش فشار 1 bar، 500 وات اضافی خواهد شد.حال 500 وات اضافی به دلار چقدر می شود؟

بک واش فیلتر استخر

برای یک سیستم استخر عمومی با پمپ های 15hp و 20 hp، این مقدار پول زیادی است.

در یک پمپ سرعت ثابت می تواند به این معنا باشد که فشار مازاد فیلتر باعث می شود که نرخ گردش مورد نیاز پمپ به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.با یک پمپ دور متغیرکه سرعت آن را روی یک عدد تنظیم کرده،افزایش فشار 1bar  می تواند به این معنی باشدکه فشار مازاد، دبی پمپ را به حدی می رساند که به عنوان حداقل دبی مورد نیاز برای دیگر اجزای سیستم ، مانند هیتر یا کلرزن نمکی، قابل قبول نیست و باعث سرد شدن آب، سبز شدن آب یا مشکلات دیگر برای استخر می گردد.

فیلتر تصفیه استخر

قانون همبستگی این را بیان می کند: فشار مستقیما متناسب با مربع سرعت است. زمانی که سرعت پمپ نصف می شود، پمپ تنها می تواند یک چهارم این فشار را تولید کند.در سرعت های پایین تر منحنی پمپ صاف تر (شیب کمتر)می شود.این بدان معناست که منحنی یک پمپ با هد بالا بیشتر شبیه منحنی یک پمپ با هد پایین یا متوسط در سرعتهای پایین تر است.بنابراین یک افزایش فشار کم باعث کاهش بیشتر جریان در سرعت های پایین تر پمپ می شود.این در عمل هم خوب است و هم بد.خوب است چرا که افت فشار در اثر اصطکاک یا مقاومت در یک استخر طبق قانون همبستگی کاهش می یابد.

فیلتر تصفیه استخر

اگر جریان را در یک لوله به نصف کاهش دهیم، افت فشار ناشی از اصطکاک  به یک چهارم کاهش می یابد.به عنوان مثال،فرض کنید پمپی داریم که در (60gpm (13.63 m3/h کار می کند و جریان به 30 gpm  کاهش می یابددر60gpm ،فرض کنید فشار فیلتر 2.8bar  باشد.در 30 gpm فیلتر فشار سیستم را یک چهارم فشار یا 0.7bar  را نشان خواهد داد.

در اینجا مثالی از این که چرا ما نمی توانیم  عدد 1 bar را بیشتر استفاده کنیم بیان می کنیم : در 60gpm یک افزایش فشار 1 bar درفشار فیلتر، ناشی از افزایش بار آلودگی در فیلتر، می تواند فشار سیستم را از 2.8 bar به 3.8 bar  تغییر دهد.این یک افزایش 36 درصدی در فشار است.در 30gpm، یک افزایش فشار 1 bar(از 0.7 barبه 1.7bar )، قبل از بک واش یا تمیز کردن فیلتر، باعث افزایش فشار 142 درصدی خواهد بود که این می تواند به یک وضعیت بدون جریان منجر شود.

استفاده از قاعده قدیمی و تنظیم آن روی دبی های پایین تر این را بیان می کند که در 30gpm، پیش از آن که فیلتر یک افزایش 0.2 bar را متحمل شود باید بک واش گردد.این می تواند استخر را از سبز شدن و شرایط بی جریانی (no flow situation) حفظ کند.

از تکنولوژی سرعت متغیر استفاده کنید.در استخرهای عمومی و خانگی می توان صرفه جویی الکتریکی زیادی انجام داد؛ به این صورت که زمانی که فیلتر تمیز است، پمپ در سرعت های پایین تری کار کند.این کار می تواند بدون امکان ایجاد شرایط بی جریانی یا جریان کم صورت گیرد.این کار چگونه انجام می شود:یک فلومتر می تواند اطلاعات را به یک درایو فرکانس متغیر بدهد که به نوبه خود سرعت پمپ را کم یا زیاد می کند تا دبی انتخاب شده را در  تمام طول سیکل فیلتراسیون حفظ کند.زمانی که فیلتر کثیف تر شود و فشار سیستم افزایش یابد، فلومتر یک کاهش در جریان را نشان می دهد و به درایو می گوید که برای حفظ دبی، سرعتش را افزایش دهد.

این نه تنها باعث صرفه جویی در انرژی می شود،بلکه از نقطه نظر شفافیت،در واقع بار آلودگی در فیلتر، به فیلتر کردن ذرات ریز خاک و آلودگی کمک می کند و اجازه می دهد آلودگی ها در داخل فیلتر انباشته شود و شفافیت و تمیزی آب نیز بیشتر گردد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید