021-41572

ترمومتر شناور استخر

ترمومتر شناور استخر

ترمومتر شناور استخر طرح گل

برای اندازه گیری و نمایش دمای استخر

  • ✔ترمومتر کودکان k785

لوازم جانبی استخر

  • ✔ترمومتر شناور جیمبوی k080

لوازم جانبی استخر

  • ✔ترمومتر بزرگ شناور طرح گل k842
  • ✔ترمومتر شناور دیجیتال خورشیدی k837

  • ✔ترمومتر بزرگ شناور طرح عدسی k612

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید