خوردگی در سیستم کانال های سرریز

خوردگی در سیستم کانال های سرریز

مطالعه بر روی خوردگی سیستم سرریز استخر از جنس فولاد ضد زنگ در یک استخر سرپوشیده

  1. مقدمه

مقاومت فولاد آستنیتی توسط شرایط محیطی که فولاد ضد زنگ در معرض آن قرار دارد و همچنین ترکیب آلیاژ تعیین می شود. سایش خوردگی قطعات و تجهیزات از جنس فولاد ضد زنگ عمدتا ناشی از سوراخ شدن، تنش و خوردگی بین دانه ای حاصل می شود . یکی از محیط های خورنده که در کاربردهای معماری یافت می شود، استخر های سرپوشیده هستند. امروزه استخرهای شنا برای شنا کردن و همچنین فعالیت های تفریحی استفاده می شوند. استخر های تفریحی دارای درجه حرارت هوای بالاتر و سطح آب بیشتر نسبت به گذشته هستند. همچنین با افزایش منطقه نفوذ و تراوش آب، رطوبت کلی اطراف استخر افزایش می یابد. شرایط معمولی موجود در سالن های استخر سرپوشیده به شرح زیر است:

  • دمای هوا معمولا حدود 4 درجه بالاتر از دمای آب استخر است.
  • رطوبت نسبی بین 40 تا 80 درصد است، ترجیح داده می شود زیر 60 درصد باشد؛
  • سرعت هوا در مجاورت استفاده کنندگان ≤ m / s 1/0 است.

مواد شیمیایی پایه کلر (از قبیل هیپوکلریت) برای تصفیه استخر آب استفاده می شود. این امر باعث افزایش غلظت کلرید، حالت اسیدی و یا عامل اکسید کننده بسیار قوی (به عنوان مثال Cl2، OCl) می شود. علاوه بر این، کلر در فرم کلرامین (به عنوان مثال NH2Cl) در اتمسفر استخر شنا وجود دارد. از این رو، کلر ممکن است از مخزن آب به شکل گرد ذرات یا آئروسل منتقل شود. در نتیجه، یک فیلم اسیدی حاوی کلر مرطوب بر روی سطح فلزات شکل گرفته، در نتیجه الکترولیت غنی از کلرید تشکیل می شود . این رسوبات غنی از کلر همراه با رطوبت نسبی متغیر در دمای روز مانند فعالیت های شنا حتی در دمای محیط می تواند منجر به خوردگی حفره ای فولاد ضد زنگ و تجهیزات در استخرهای سرپوشیده شود. با این وجود، بدترین شرایط خوردگی در تماس مستقیم با آب استخر شنا نیست، بلکه در اتمسفر بالای استخر، بخصوص در پشت سقف های معلق یا حتی در مکان های کاملا دور از قبیل کانال های تهویه قرار دارد.

به همین دلیل، به ویژه در مورد کاربردهای استخر در فضای باز و بسته، تنها انتخاب مناسب گرید فولاد ضد زنگ و نگهداری کافی از  آن می تواند مقاومت کافی در برابر خوردگی را تضمین کند.

  1. جزئیات عملیات سیستم سرریز

سیستم تخلیه سطحی(گاتر های سرریز) ضد زنگ در منطقه نفوذ آب در استخر شنا در یک مجتمع تفریحی و هتل به شکل زیر نشان داده شده است. تخلیه از جنس ورق فلز فولادی ضد زنگ گرید

 X2CrNiMo17-12-2(1.4404)  مطابق با استاندارد  PN -EN 10088-2 است؛ دارای ابعاد

 m 2 1 0015/0 و با سطح پرداختکاری شده با روکش مسی است. شکل قطعه توسط برش، تغییرشکل پلاستیک و حفاری سوراخ طراحی شده است. سطح مقطع این قطعه در شکل 2 نشان داده شده است.

خوردگی در سیستم کانال های سرریز

شکل 1: محل سیستم آبگذر تخلیه در یک استخر سرپوشیده

شرایط استخر شنا (جدول 1) با استفاده از دستگاه 2000 compact DSC با نام Dinotec GmbH (آلمان) بررسی و تنظیم شد. پس از سه ماه عملکرد، حفره های خوردگی به ویژه در سطح داخلی تخلیه مشاهده شد. هدف از اين تحقيق، تحليل علل خوردگي سطحي است.

 

خوردگی در سیستم کانال های سرریز

شکل 2. سطح مقطع قطعه (ابعاد در میلی متر).

خوردگی در سیستم کانال های سرریز

جدول 1. شرایط استخر شنا

خوردگی در سیستم کانال های سرریز

شکل 3. سرریز استخر a) قطعه؛ b) سطح خارجی؛

خوردگی در سیستم کانال های سرریز

شکل 4.c) سطح داخلی گاتر سرریز؛ d) تصویر بزرگنمایی بخش خورده شده.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید