021-41572

دسته جارو استخر

دسته جارو استخری

دسته جارو استخر تلسکوپی 

از سری تجهیزات نگهدارنده لوازم جانبی استخر برند کوکیدو که در سایز ۲٫۴ تا ۴٫۸ متر موجود است.

✔دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۱٫۴ میلیمتر ۲ تیکه ۷٫۵ متری ELITEGOLD-K452
✔دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۱٫۴ میلیمتر ۲ تیکه ۴٫۸ متری ELITEGOLD-K401
✔دسته جاروی تلسکوپی ضخیم ۱٫۴ میلیمتر ۲ تیکه ۳٫۶ متری ELITEGOLD-K451

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید