021-41572

دوش خورشیدی Solena

دوش خورشیدی

دوش خورشیدی K786

راهکاری اقتصادی که این امکان را فراهم می آورد تا از نور خورشید به  صورت بهینه برای گرم کردن آب استفاده نمایید و از دوش گرفتن با آب گرم قبل و بعد از شنا لذت ببرید.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید