عملکرد شیمیایی در PVCU

رفتار شیمیایی آب در PVCU

U-PVC در برابر بسیاری از الکلها، روغن ها و مواد نفتی غیرآتوماتیک مقاوم است. این ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها نیز مقاوم می باشد. برای کارهای معمول آبرسانی، لوله و اتصالات  pvcu کاملا در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک و آب هم مقاوم هستند. مسئله مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شود که محیط های غیرعادی وجود داشته باشند و یا از لوله برای انتقال مواد شیمیایی استفاده شود که آنگاه مقاومت شیمیایی PVCU را در برابر اکثر مواد شیمیایی نشان میدهد.

به طور کلی معایب لوله های فلزی شامل :

  • ✔️خوردگی از سطح داخل و خارج
  • ✔️رسوب پذیری
  • ✔️وزن زیاد
  • ✔️زبر بودن سطح داخلی
  • ✔️پایین بودن سرعت اجرا
  • ✔️غیراقتصادی بودن در دراز مدت
  • ✔️بهداشتی نبودن

از طرفی نصب لوله های چدنی بسیار کند است. این لوله ها به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدن آنها میسر نیست و همچنین داشتن وزن زیاد قطعات و زیادی اتصالات و در نتیجه زیادی پیوند از معایب لوله های چدنی است.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید