021-41572

رینگ UPVC

رینگ UPVC

رینگ در جهت نگهداری و فیکس کردن شیر پروانه ای مورد استفاده قرار می گیرد .

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید