زبری پایین لوله و اتصالات UPVC

زبری پایین لوله و اتصالات UPVC

زبری لوله عامل بسیار مهم و موثری در ایجاد افت فشار و کاهش دبی می باشد. لوله و اتصالات UPVC به دلیل داشتن سطوح داخلی بسیار صیقلی (ضریب زبری و اصطکاک پایین) مقاومت بسیار پایینی در برابر جریان سیال از خود نشان می دهند. این مقدار زبری طبق محاسبات  0.00021cm می باشد، علاوه بر این در بسیاری از لوله ها باکتری ها در قسمت های زبر و دارای پستی و بلندی لوله تجمع می کنند(تشکیل biofilm) و به مروز راه جریان آب را میبندند، که این امر باعث افت فشار جریان شده و بر سلامت آب آشامیدنی نیز تاثیر منفی می گذارند. زبری هیدرولیکی پایین لوله های UPVC با ممانعت از تشکیل بیوفیلم، علاوه بر کاهش افت فشار، مانع ته نشینی لجن در شبکه های فاضلابی شده و در شبکه های توزیع آب آشامیدنی نیز باعث کاهش احتمال آلودگی می شود. بنابرین هزینه های نگهداری این لوله ها پایین بوده و طراحی اولیه خط لوله نیز بهینه صورت می گیرد در حالی که ضریب زبری لوله های چدنی نسب به لوله های پی وی سی بالاتر است و این امر منجر به افت شدید هیدرولیکی می گردد و این در حالی است که لوله چدن نو 0.045cm، لوله چدن گالوانیزه 0.15-0.025cm و لوله چدن پوشش داده شده 1cm-0.1 می باشد که این در مقایسه با لوله های پی وی سی بالاتر است و همین امر موجب افت فشار هیدرولیکی می گردد.

محصولات مرتبط
نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید