ساخت استخرهای شنا بتن پاشیدنی

ساخت استخرهای شنا بتن پاشیدنی

انجمن بتن آمریکا، بتن پپاشیدنی را ملاط یا بتنی تعریف می کند که به صورت پنوماتیکی و با سرعت بالا بر روی سطوح پاشیده می شود. در کشور انگلستان گاهی از اصلاح گونیت نیز به جای بتن پاششی استفاده می کنند.گونیت در واقع یک نام تجاری است که گاهی اوقات به جای بتن پاششی استفاده می کنند. گونیت در واقع یک نام تجاری است که گاهی اوقات به جای بتن پاششی به کار می رود. در هر صورت مزایای بتن پاششی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. با این روش دیگر نیازی به استفاده از قالب های بتنی که هزینه بالایی را به همراه دارند نخواهد بود
  2. بدون تحمیل هزینه های سرسام آور به پروژه می توان استخر را به هر شکل دلخواهی ساخت
  3. با این روش می توان سرعت ساخت را افزایش داد
  4. با استفاده از بتن پاششی می توان استخر را در سایت های شلوغ که دسترسی به مواد و تجهیزات با محدودیت های بسیاری همراه استبه کار گرفت. مزیت این روش آن است که برای بتن ریزی در میان آماتورها با استفاده از یک دستگاه بتن پاش مجهز به لوله خرطومی می توان حداقل تا فاصله 100m عملیات بتن ریزی را انجام داد.

البته در کنار مزایای یاد شده، این روش معایبی را نیز به همراه دارد.این معایب عبارتند از:

  • 1.دز این مورد مشکل نفوذ آب به زیر پوسته استخر و معلق شدن آن که می تواند مجب آسیب رساندن به سازه استخر شود بسیار جدی است. بنابرین حتما باید بررسی های لازم در این زمینه انجام شود و ملاحظات کافی در این مرحله اجرایی اعمال گردد
  • 2. برای کسب اطمینان از این که بتن ریزی در تمامی آماتورها به خوبی انجام گرفته است، متصدی دستگاه بتن پاش باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد.رعایت این نکته به ویژه در محل تلاقی دیوارها و کف از اهمیت بیشتری برخوردار است.
  • 3. در این روش به دلیل عدم استفاده از قالب های بتنی، آسیب پذیری سازه بتنی در مرحله ساخت نسبت به دماهای بسیار پایین در فصل زمستان بیشتر است.
  • مهم ترین معیاری که در این روش بر نتیجه نهایی تاثیر گذار است تجربه و مهارت فردی است که با دستگاه بتن پاش کار می کند.
  • به طور کلی طراحی و ساخت استخرهای بتنی نیز همانند آن چیزی است که برای طراحی و ساخت سایر سازه های بتنی مدنظر قرار می گیرد.

همچنین برای ملاحظات اجرایی سازه های بتنی، اعم از استخرهای شنای بتنی می توان از استانداردهایی مانند BS ( استاندارد کشور انگلستان ) یا ACIاستاندارد انجمن بتن آمریکا که استاندارد رسمی کشورهای آمریکا و کانادابه شمار می رود و سایر استانداردهای ملی و معتبر استفاده کرد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید