سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold

سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold
  • سرجاروی آلومینیومی ELITEGold-K394 : سه بخشی -45 سانتی متری -مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی سنگین-طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر
  • سرجاروی آلومینیومی ELITEGold-K393 : سه بخشی –35 سانتی متری -مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی سنگین-طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر
نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید