021-41572

سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold

سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold
  • سرجاروی آلومینیومی ELITEGold-K394 : سه بخشی -۴۵ سانتی متری -مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی سنگین-طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر
  • سرجاروی آلومینیومی ELITEGold-K393 : سه بخشی –۳۵ سانتی متری -مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی سنگین-طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر
نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید