سرجاروی برس دار استخر Design

سرجاروی برس دار استخر Design

سرجاروی برس دار استخر کف و کنار Design 

✔مجهز به دریچه تخلیه فشار از سری تجهیزات نگهدارنده لوازم جانبی استخر کوکیدو

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید