سرجاروی چرخدار استخر سری Elite

سرجاروی چرخدار استخر

سرجاروی چرخدار سری  Elite

  • ✔سر جاروی  Elite-k902 : هشت چرخ 35 سانتیمتری با دستگیره آهنی

لوازم جانبی استخر

  • ✔سر جاروی  Elite-k894 : دوازده چرخ 48 سانتیمتری با دستگیره آهنی

لوازم جانبی استخر

  • ✔سر جاروی  Elite-k763 : دوازده چرخ 48 سانتیمتری با دستگیره پلاستیکی
  • لوازم جانبی استخر

 

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید