021-41572

سر جارو استخر سری Evolution

سر جارو استخر سری Evolution
  • سر جاروی سه گوش برس دار Evolution-k827 : با قابلیت برگشت آب به استخر و جلوگیری از هدر رفت آب،جلوگیری از چرخش شلنگ، مجهز به توری جهت افزایش کیفین فیلتراسیون

لوازم جانبی استخر

  • سر جاروی سه گوش برس دار Evolution-k300 : جلوگیری از چرخش شلنگ، کفی گردابی جهت افزایش بازدهی مکش

لوازم استخر

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید