سیلیس فیلترشنی MEGAPOOL (CLEAR)

سیلیس فیلترشنی (MEGAPOOL(CLEAR

سیلیس شیشه ای (MEGAPOOL(CLEAR  یک شیشه فراوری شده منحصر به فردبرای فیلتراسیون سیستم های تصفیه آب است، که وِیژگی های آن، بهترین عملکردتصفیه را تضمین می کند.
اﯾﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﯾﮏ ﺳﯿسـﺘﻢ ﺗﺼـﻔﯿﮥ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﮕﮫﺪاری ﺿﺎﯾﻌﺎت، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد، رﺳﻮب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی، ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و …را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ترکیب ﮐﻨﺪ.

عملکرد فیلتراسیون، به گونه ای است که ذرات بزرگتر از 3 میکرون را می توان در شرایط بهینه حذف نمود .مواردی از قبیل سطح صاف میکروسکوپی و خصوصیات گندزدایی فناوری (MEGAPOOL(CLEAR از تکثیر باکتری ها درون فیلتر جلوگیری کرده و نیاز به محصولات شیمیایی را از بین می برد.

(MEGAPOOL(CLEAR نه تنها با جلوگیری از ایجاد کانال و تجمع ذرات، باعث به دام انداختن ذرات یکسان در سرتاسر بستر فیلتر می شود، بلکه موجب افت فشار بسیار پایین عملیاتی در حین کارکرد نیز می شودو سبب مصرف حداقل انرژی می شود.

دوام این سیلیس با کیفیت، بسیار عالی و حداقل طول عمرا آن 10 سال است و بهترین جایگزین برای فیلتراسیون چندلایه (multi-media filtration) محسوب می شود.

مزایای سیلیس شیشه ای (MEGAPOOL(CLEAR 

 • ▪️ محصول قابل بازیافت 
 • ▪️ حداقل طول عمر 10 سال
 • ▪️ افزایش ظرفیت فیلتراسیون 
 • ▪️ عدم نیاز به مواد منعقد کننده اضافی
 • ▪️ مقاومت دانه ها نسبت به اصطحکاک
 • ▪️ تولید شده با تکنولوژی تجهیزات آلمانی 
 • ▪️ افزایش دوره های بین هر چرخه بکواش
 • ▪️ دانه های چنند وجهی و عاری از لبه های تیز
 • ▪️ امکان فیلتر کردن ذرات بزرگتر از 3 میکرون
 • ▪️ حفظ حداقل افت فشار در طول فرآیند فیلتراسیون

اطلاعات فنی سیلیس شیشه ای MEGA CLEAR

معرفی : شیشه بازیافتی فرواری شده برای تصفیه آب

دانه بندی:

 • ▪️ 0.6-1.2 میلی متر
 • ▪️ 1.2-2.5 میلی متر

نحوه عرضه:

 • ▪️ بسته های بازیافتی با پوشش کاغذ پلی اتیلنی ضد آب و مقاوم به UV

مقادیر :

تفاوت 20 درصدی در چگالی سیلیس شیشه ای (MEGAPOOL(CLEAR و شن سیلیس وجود دارد، بنابرین به 20 درصد سیلیس کمتر نیاز است.

سازگاری اثبات شده با :

 • ▪️ اوزون
 • ▪️ الکترولیز
 • ▪️ هیدرولیز
 • ▪️ فرابنفش
 • ▪️ یونیزاسیون مس/نقره
 • ▪️ محصولات بر پایه کلر
 • ▪️ محصولات بر پایه برم
 • ▪️ هیدروژن پراکسید
 • ▪️ لخته شدن پیوسته

کاربردهای سیلیس (MEGAPOOL(CLEAR

 • ▪️ تصفیه خانه های آب شرب
 • ▪️ استخرهای شنا
 • ▪️ تصفیه خانه های فاضلاب
 • ▪️ آکواریوم ها
 • ▪️ دریاچه های مصنوعی
 • ▪️ مزارع پرورش ماهی
 • ▪️ فاضلاب صنعتی
 • ▪️ آبیاری
نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید