شوک کلر

شوک کلر

شوک کلر یا کلرزنی در حد اشباع  روشی برای نگهداری آب استخر می باشد که در آن مقدار زیادی کلر به صورت ناگهانی به آب استخر اضافه می کنند تا جلبک ها،باکتری ها،کدورت آب و… را از بین ببرند.در این روش کلر پسماند موجود در آب را به 2 تا 4 برابر مقدار متداول آن افزایش می دهند.علت کلرزنی در حد اشباع آن است که حتی زمانی که کلر باقیمانده در محدوده مناسب نگهداری می شود،به دلیل وجود اجزای دیگری مثل آمونیاک ،مقدار کلر آزادی که باعث از بین بردن باکتری ها  می شود،کاهش می یابد که  یعنی در این شرایط حتی پس از آزمایش آب استخر و مشخص شدن بالا بودن مقدار کلرموجود در آب،باز هم مشکلاتی مثل رشد جلبک  خزه در آب استخر وجود دارد.

رشد جلبک ها می تواند باعث ایجاد رنگ، بو، افزایش سریع PHآب، کدورت و لغزنده شدن سطوح مختلف استخر شود که برای کنترل و جلوگیری از آن می توان سوپر کلریناسیون انجام داد.نگهداری کلر باقیمانده بین 1 تا 3 میلی گرم در لیتر همراه با بازچرخش و فیلتراسیون در جلوگیری و تخریب رشد جلبک در استخر های شنا موثر است.

نکاتی درباره ی شوک کلر:

شوک کلر در بیشتر موارد زمانی صورت می گیرد که غلظت کلر موجود بین 6 تا 8ppm باشد.این محدوده برای از بین بردن کلرامین و و بازگشت استخر به شرایط کارکرد متداول برای روز بعد مناسب است.
شوک کلر باید زمانی صورت گیرد که pH آب استخر بین 7.6 تا 7.8 باشد.اگرpH کمتر از 7.5 باشد ممکن است ترکیباتی مثل نیتروژن تری کلرید که بوی بسیار تندی دارد واز عوامل شیوع آسم در استخر می باشد،افزایش یابد.
در طول مدت زمان گندزدایی اشباعی(سوپرکلریناسیون) نباید هیچ شناگری وارد آب شود.
پس از شوک کلر شناگران تا زمانی که غلظت کلر در آب به زیر 10ppm برسد،نباید وارد آب شوند.
بهترین زمان شوک کلر در استخرهای روباز بعد از غروب خورشید می باشد. زیرا در این زمان دیگر تأثیر نامطلوب اشعه فرابنفش خورشید وجود ندارد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید