شیر پلیمری فیلتر شنی استخر

شیر پلیمری فیلتر شنی استخر

تمام کارهایی که توسط این شیر انجام می شود به وضوح در بالای مخزن نوشته شده که شامل موارد زیر است:

حالت فیلتر(filter)

سیستم سیرکولاسیون اغلب در حالت فیلتر است. چرخه ی فیلتراسیون معمولی مورد استفاده قرار می گیرد و در برخی استخرها برای لایروبی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

حالت شستشوی معکوس (Backwash)

شستشوی معکوس برای پاک کردن فیلتر الوده ای استفاده می شود که توسط افزایش افت فشار نشان داده شده توسط فشارسنج های روی مخزن مشخص می شود.
برخی فیلترهای ماسه ای High rate زمانی شستشوی معکوس می شوند که فشار مخزن psi 6-8  بیشتر از زمان شروع به کار فیلتر باشد. وقتی یک مخزن فیلتر چند مجرایی شستشوی معکوس می شود ابتدا باید پمپ خاموش باشد. سپس دسته ی شیر از حالت فیلتر به حالت شستشوی معکوس تغییر وضعیت داده می شود و دوباره پمپ روشن می شود. وقتی که آب خروجی از فیلتر در زمان شستشوی معکوس زلال شد پمپ خاموش می شود.

حالت شستشو (rinse)

پس از هربار شستشوی معکوس؛ شستشوی فیلتر انجام می گیرد. وقتی دسته ی شیر بر روی حالت “شستشو” قرار گرفت؛ پمپ دوباره روشن می شود و فیلتر برای مدت 30-60 ثانیه شسته می شود.

حالت خارج کردن فاضلاب (waste)

حالت خروج فاضلاب در زمان تخلیه یا زهکشی استخر و توسط راه فرعی کنارگذر فیلتر و برای لایروبی زباله های درشت مورد استفاده قرار می گیرد. در طی این چرخه، آب خارج شده از استخر مستقیما وارد فاضلاب می شود.

حالت سیرکولاسیون مجدد (Recirculate)

در این وضعیت آب استخر بدون عبور از فیلتر در سیستم چرخانده می شود . این چرخه اغلب در زمان افزودن مواد شیمیایی به آب مورد استفاده قرار می گیرد.

حالت بسته (Closed)

وقتی فیلتر پایین تر از سطح استخر قرار دارد ممکن است در زمان خاموش بودن پمپ در صورتی که فیلتر بسته نباشد آب استخر از دست برود. این حالت فقط در زمان خاموش بودن پمپ مورد استفاده قرار می گیرد.

مدلسایز INCH
PS-6405“11.2
PS-6403“11.2
PS-6404“2
PS-6200“2.12
PS-6104“2

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید