شیر پروانه FIP-UPVC

شیر پروانه upvc

ساختمان شیرهای پروانه ای از یک بدنه معمولی و یک صفحه مدور که در وسط آن قرار دارد، تشکیل شده است. صفحه حول میله متصل به آن در حدود ۹۰ درجه می چرخد و باعث باز و بسته شدن شیر می شود. این شیرها در واحدهایی که فشار آن ها در حین کار کم باشد بسیار متداول است.

ویژگی های این شیرها عبارتند از :

  • ▪️ به حداکثر رساندن سرعت جریان سیال در حداقل زمان
  • ▪️ استفاده در حجم زیاد انتقال سیال
  • ▪️ مناسب برای سیالات خورنده مناسب
  • ▪️ مناسب برای دماها و فشارهای پایین
  • ▪️ نیاز به نیروی خارجیبرای بسته نگه داشتن

دریافت کاتالوگ شیر پروانه FE_PVC-U_IT

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید