مبدل حرارتی استخر

مبدل حرارتی استخر

مبدل حرارتی استخر

 مبدل حرارتی استخر دارای دو مدار گردش سیال هستند که در یک مدار آب حاصل از تجهیزات مولد (دیگ ها)ور در مدار دیگر آب گرم مورد نیاز شامل آب استخر ،آب گرم مصرفی و غیره گردش می کند.
به طور کلی مبدل های حرارتی را میتوان در سه گروه زیر تقسیم بندی کرد:

-مبدل های حرارتی پوسته-لوله

این مبدل ها متشکل از یک پوسته استوانه ای و کوئل مسی هستند که معمولا کوئل مسیر گردش سیال ثانویه (سیال گرم شونده ) و پوسته محل عبور سیال اولیه (سیال گرم کننده )است.

مبدل های حرارتی مستغرق

مبدل های حرارتی مستغرق نیز در انواع مختلف صفحه ای ،لوله ای،لوله ای پیوسته ساخته می شوند.
ساختار این مبدل ها به گونه ای است که در سیال گرم شونده غوطه ور هستند .در این نوع مبدل ها ،کوئل محل گردش سیال اولیه است.

مبدل های حرارتی لوله ای

این نوع مبدل ها از دو لوله متداخل هم مرکز تشکیل می شوند که سیالات گرم شونده یا گرم کننده در یکی از این لوله ها جریان پیدا می کنند.
در استخرها نیز متناسب با رویکری که طراح در پیش می گیرد امکان استفاده از انواع مختلف مبدل های حرارتی به صورت سری یا موازی برای تامین ظرفیت گرمایی مورد نیاز در بخش های مختلف مجموعه وجود دارد .
شیوه انتخاب مبدل حرارتی برای استخرها هیچ تفاوتی با سایر کاربردهای متداول ندارد.
تنها مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که جنس مبدل باید به گونه ای انتخاب شود که مقاومت کافی در برابر آب استخر که مملو از مواد شیمیایی و خورنده است را داشته باشد

جهت انتخاب مبدل مناسب استخر توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

  • نوع استخر روباز یا سر بسته و عمومی یا خصوصی بودن آن مشخص باشد.
  • اختلاف دما جهت افزایش دمای آب استخر چقدر می باشد.
  • تعداد مبدل هایی که باید استفاده کرد
  • مدت زمان مورد نیاز جهت گرمایش استخر چقدر می باشد

دریافت کاتالوگ

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید