021-41572

مجموعه ورزشی حس خوب زندگی

نشست هم اندیشی مدیران میراب آرین و مجموعه ورزشی حس خوب زندگی پیرامون ارتقا سلامت آب در مجموعه های ورزشی کشور به کمک برترین تکنولوژی های تاسیسات استخر و سیستم های گندزدایی استخر که توسط میراب آرین ارائه می شود.

مطالب مرتبط
محصولات مرتبط
نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید