021-41572
  • مجموعه پارک آبی تهران

    این مجموعه رضایتمندی خود را از اجناس ارسالی UPVC با برند لوله های هیدروپول و اتصالات پیمتاش ترکیه اعلام میدارد . ضمنا از زحمات بی شائبه حضرتعالی در تامین به موقع اجناس درخواستی پروژه کمال تشکر را داشته و موفقیت و توفیق روز افزون شما را آرزومندیم .

    پارک آبی تهران

    نظرات

    نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید