مراحل ساخت استخر به روایت تصویر

مراحل ساخت استخر به روایت تصویر

قدم اول: طراحی استخر

 

قدم دوم: اخذ مجوزهای مربوطه

 

قدم سوم: حفاری و خاکبرداری

 

قدم چهارم: تسطیح‎ نمودن زمین

 

قدم پنجم: چارچوب بندی دیواره‎ها

 

قدم ششم: لوله کشی استخر

 

قدم هفتم: برق کاری

 

قدم هشتم: بتون ریزی کف استخر

 

قدم نهم: ساختن دیواره‎ ها

 

قدم دهم: آب‎ بند کردن و پرداخت دیواره‎ها

 

قدم یازدهم: پُر کردن فضای پشت دیواره‎ها

 

قدم دوازدهم: آب انداختن در استخر

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید