مراحل ساخت استخر به روایت تصویر

مراحل ساخت استخر به روایت تصویر

قدم اول: طراحی استخر

 

قدم دوم: اخذ مجوزهای مربوطه

 

قدم سوم: حفاری و خاکبرداری

 

قدم چهارم: تسطیح‎نمودن زمین

 

قدم پنجم: چارچوب‎بندی دیواره‎ها

 

قدم ششم: لوله‎کشی استخر

 

قدم هفتم: برق‎کاری

 

قدم هشتم: بتون‎ریزی کف استخر

 

قدم نهم: ساختن دیواره‎ها

 

قدم دهم: آب‎بندکردن و پرداخت دیواره‎ها

 

قدم یازدهم: پُرکردن فضای پشت دیواره‎ها

 

قدم دوازدهم: آب‎انداختن در استخر

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید