معرفی شیرهای صنعتی (VALVES)

معرفی شیرهای صنعتی (VALVES)

چهار وظیفه اصلی شیرهای صنعتی را می­توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 1. باز و بسته کردن جریان
 2. کنترل جریان و تنظیم مقدار سیال عبوری
 3. جلوگیری از بازگشت جریان
 4. کنترل و تنظیم فشار
 5. کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه­های تحت فشار

شیرهای صنعتی در یک تقسیم­ بندی کلی به سه دسته تقسیم می­شوند:

 1. شیرهای دستی که با نیروی انسانی باز و بسته می­شوند (Manual Valves)
 2. شیرهای خودکار که با نیروی هوا کار می­کنند (Control Valves)
 3. شیرهای خودکار که با نیروی برق کار می­کنند (Solenoid Valves)

شیرهای صنعتی از لحاظ شکل و نحوه محدود کردن جریان در انواع مختلف ساخته می­شود که عبارتند از:

 • شیرهای قطع و وصل جریان
 • شیرهای کشوئی (Gate Valves)
 • شیرهای سماوری (Plug or Cock Valves)
 • شیرهای توپی (Ball Valves)
 • شیرهای تنظیم جریان
 • شیرهای کروی (Globe Valves)
 • شیرهای سوزنی (Needle Valves)
 • پروانه­ای (Butterfly Valves)
 • شیرهای یک­طرفه (None Return or Check Valves)
 • شیرهای دیافراگمی (Diaphragm Valves)
 • شیر اطمینان (Safety Valves)

با توجه به محدوده دما و فشار، نوع سیال (گاز یا مایع) و میزان خورندگی سیال، اجزا و ساختمان و لوها می­توانند تغییر کنند.

ساختمان عمومی شیرها مطابق شکل از متشکل قسمت­های مهم زیر است:

 1. بدنه شیر که کلیه قسمت­های داخلی شیر را در خود جای می­دهد.
 2. نشیمنگاه یا SEAT که قسمت متحرک بر روی آن قرار می­گیرد و هنگامی که ولو بسته است وظیفه آب­بندی ولو در مقابل جریان را نیز بر عهده دارد. این قسمت به بدنه شیر متصل می­گردد.
 3. قسمتی که وظیفه باز و بسته کردن مسیر را بر عهده دارد و معمولا به­صورت دیسک یا توپی است.
 4. ساقه یا STEM که وظیفه ایجاد ارتباط بین کاربر و قسمت داخلی را بر عهده دارد.
 5. سرپوش یا Bonnet که در قسمت فوقانی بدنه قرار می­گیرد .
 6. قسمت آب­بندی (packing) که مانع نشت سیال از قسمت فوقانی می­گردد.
 7. Stuffing Box قسمتی مابین Stem و Bonnet که Packing در آن قرار می­گیرد.
 8. دسته شیر که به ساقه شیر متصل است.
 9. در برخی موارد برای باز و بسته کردن ولو از یک محرک بیرونی مانند یک موتور الکتریکی استفاده می­شود که به آن Actuator می­گویند.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید