مقایسه سیستم لوله کشی UPVC با لوله کشی سنتی

مقایسه سیستم لوله کشی UPVC با لوله کشی سنتی

در سیستم لوله کشی سنتی از لوله های فلزی (گالوانیزه) جهت اجرای موتورخانه استخر و جکوزی استفاده می گردیده است.

سیستم لوله کشیPVCU

تصویر یک نمونه اجرای غلط موتورخانه استخر و جکوزی با لوله و اتصالات گالوانیزه

با توجه به نوسانات شدید شیمی آب استخر و در نتیجه افزایش و کاهش درجه PH  و خورنده بودن کلر در آب استخر فرایند زنگ زدگی در لوله های فلزی با شدت بیشتری صورت می پذیرد.

سیستم لوله کشیPVCU

 تصویر یک نمونه اجرای غلط با لوله های فلزی و زنگ زدگی لوله ها

سیستم لوله کشیPVCU                      

تصویر یک نمونه اجرای غلط با لوله های فلزی و زنگ زدگی لوله ها

زنگ زدگی لوله ها تنها مشکل استفاده از لوله های فلزی نمی باشد. بلکه با توجه به اینکه با ورود آهن (زنگار) وارد آب استخر یا جکوزی می گردد لذا کنترل یا بالانس شیمی آب استخر بسیار سخت و پر هزینه خواهد شد. از طرفی مصرف کلر و مدت زمان بک واش فیلترها افزایش می یابد.

سیستم لوله کشیPVCU

تصویر یک نمونه اجرای صحیح لوله کشی جکوزی

مسئله دیگر در سیستمهای لوله کشی فلزی عدم تناسخ جنس لوله و اتصالات فلزی با جنس قطعات به کار رفته در قسمت ورودی و خروجی پمپ و فیلتر ها می باشد.

از این رو احتمال شکسته شدن دهانه های ورود و خروج فیلتر و پمپ به دلیل عدم همخانی گام رزوه ها بسیار زیاد می باشد.

سیستم لوله کشیPVCU

تصویر  اتصال اشتباه لوله های فلزی به تجهیزات استخر

سیستم لوله کشیPVCU

تصویر  اتصال اشتباه لوله های فلزی به تجهیزات استخر

سیستم لوله کشیPVCU

تصویر یک نمونه اتصال صحیح لوله های PVC-U  به تجهیزات استخر

سیستم لوله کشیPVCU

تصویر یک نمونه اتصال صحیح لوله های PVC-U  به تجهیزات استخر

      

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید