نازل استخر IML اسپانیا

نازل استخر IML اسپانیا
مدل نام کالا جنس سایز اتصال
A-001 نازل دیواری استخر ABS “11.2-“2
MP02041B کور کن ABS “11.2

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید