نازل دیواری استخر بی انتها مدل A017

نازل دیواری استخر بی انتها مدل A017
  • ▪️ نازل دیواری مدل A017 به قطر کوچک 200 میلیمتر 
مدل نازلمکش mmدهش mmعمق نازل mm
A0176350173

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید