نحوه انتخاب مبدل های حرارتی استخر و جکوزی

مبدل های حرارتی استخر و جکوزی

با توجه به به دست آمدن ظرفیت گرمایی مورد نیاز استخر و جکوزی ، عدد به دست آمده از فرمول ذکر شده ، ظرفیت گرمایی مبدل خواهد بود. جهت انتخاب مبدل های حرارتی برای استخرهای روباز ، یک ظرفیت بالاتر از ظرفیت مشخص شده در کاتالوگ در نظر گرفته می شود.

نکته : مبدل های حرارتی پوسته و لوله Shell and Tube  بیشترین استفاده در گرم کردن آب استخرو جکوزی ها را دارند ، چرا که مبدل های صفحه ای به دلیل سختی آب و همچنین مواد شیمیایی موجود در آن ، به سرعت رسوب می گیرند.

جنس پوسته مبدل های حرارتی بومن انگلیس ، از چدن می باشد و به همین دلیل سرعت گرمایش استخر در استفاده از این مبدل ها 3 برابر مبدل های تمام استیل می باشد.

جهت برآورد پمپ گرمایشی مبدل ها باید دبی بویلر با دبی پمپ انتخابی مطابقت داشته باشد. همچنین ظرفیت دیگ ها 10 الی 15 درصد از ظرفیت مبدل بالاتر در نظر گرفته شده و ظرفیت مشعل ها در حدود 5 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ ها بیشتر برآورد می شود.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید