پمپ تزریق اسانس

پمپ تزریق اسانس

پمپ تزریق اسانس 

جهت تزریق مواد معطر یا اسانس به خروجی بخار دستگاه بخارساز استفاده می شود

 

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید