021-41572

پمپ تزریق اسانس

پمپ تزریق اسانس

پمپ تزریق اسانس 

جهت تزریق مواد معطر یا اسانس به خروجی بخار دستگاه بخارساز استفاده می شود

 

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید