021-41572

کلرزن سفینه ای شناور استخر

کلرزن سفینه ای شناور استخر

کلرزن سفینه ای شناور کوکیدو 

  • ✔️جهت پخش کلر در سطح آب
  • ✔️با قابلیت کنترل میزان تزریق کلر
  • ✔️کلرزن شناور سفینه ای بزرگ Classic-k027 : ظرفیت ۸ قرص ۷۵ میلیمتری
  • ✔️کلرزن شناور سفینه ای کوچک Classic-k033
نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید