کنترل پنل سونا – CF9

کنترل پنل سونا - CF9

مشخصات کنترل پنل سونا- CF9

کنترل پنل سینلوگ پنلی جهت سوناهای کوچک تا متوسط طراحی شده و حداکثر تا 9 کیلووات خروجی و هم چنین قابلیت تنظیم روشنایی و فن

محدوده تنظیم دمایی 40-110 درجه سانتی گراد، زمان اپراتوری 1 تا 12 ساعت و زمان استارت و زمان استارت تاخیری 0 تا 6 ساعت

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید