کپ چسبی UPVC

کپ چسبی UPVC

اتصالی است که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی بکار می رود .

این اتصال به صورت چسبی می باشد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید