021-41572

کپ چسبی UPVC

کپ چسبی UPVC

اتصالی است که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی بکار می رود .

این اتصال به صورت چسبی می باشد.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید