پمپ تزریق اسید: عملکرد، نصب و نگهداری

• نحوه‌ی کار پمپ تزریق اسید
• تنظیم pH آب استخر با پمپ تزریق اسید
• رسوب‌زدایی سل کلرزن نمکی با پمپ تزریق اسید
• الزامات نصب پمپ تزریق اسید
• الزامات نگهداری از پمپ تزریق اسید

حفظ تعادل شیمیایی و تمیز کردن آب استخر

• بازگشایی استخر در آغاز فصل شنا
• تست پارامترهای شیمیایی و بالانس کردن آب
• تخلیه‌ی آب استخر در صورت بالا بودن سطح آلودگی
• حذف جلبک درصورت سبز شدن آب استخر
• اطمینان از عدم وجود نشتی در استخر

معرفی شیرآلات صنعتی (Valves)

• کاربرد شیرآلات صنعتی
• انواع شیرآلات صنعتی
• ساختمان شیرآلات صنعتی
• شیر دستی و اکچویتوردار
• شیرهای یکطرفه

راهنمای کامل روکش خورشیدی استخر

• مزایای پوشاندن استخر با روکش
• مشخصات روکش استخر
• باز کردن و جمع کردن روکش استخر
• روکش خورشیدی مایع
• صرفه‌جویی در هزینه‌های گرمایش آب استخر

شفاف‌سازی آب استخر با آلوم

• دلایل کدر شدن آب استخر
• استفاده از سولفات آلومینیوم برای شفاف‌سازی آب
• خاصیت منعقدکنندگی آلوم
• نحوه‌ی افزودن آلوم به آب استخر
• نکات طلایی شفاف‌سازی آب با استفاده از آلوم