فیلترشنی استخر

فیلترشنی استخر

فيلترهاى شنى فایبرگلاس رايج ترين نوع فيلتر مورد استفاده براى استخر ها مى باشد كه با ايجاد سرعت مناسب براى فيلتراسيون، تصفيه اى ايده آل را فراهم مى سازد. در هنگام تصفيه، آب كثيف استخر از لوله ورودى وارد فيلتر مى شود. فشار پمپ و نيروى جاذبه، آب را از درون شن به سمت پايين هدايت مى كند و شن و ماسه هاى ريز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب استخر مى گيرند. در پايين فيلترهاى شنى نازل هايى با سوراخ هاى بسيار ريز وجود دارد كه اجازه عبور شن و ماسه را نخواهند داد اما آب از داخل اين نازل ها عبور مى كند. در زير مخزن، آب تصفيه شده از لوله خروجى خارج مى شود.

فيلترهاى شنى فایبرگلاس اغلب در فشار كارى 2.5  بار كار مى كنند. افت فشار در بستر شن و ماسه تميز، معمولا خيلى كم است اما محسوس مى باشد و از طرف كارخانه سازنده و در كاتالوگ آن شركت مشخص مى باشد.

براى بدست آوردن ظرفيت فيلترهاى شنى بدين صورت عمل مى كنيم: با در دست داشتن دبى آب جهت تصفيه و سرعت فيلتراسيون مور نياز مساحت فيلتر شنى را محاسبه مى كنيم. دبى آب را از تقسيم حجم استخر بر زمان تصفيه (4تا8 ساعت) بدست مى آوريم،

Q=AV

A(m2)= Q(m3/h)/V(m3/h/m2)

حال قطر به راحتى قابل محاسبه است.

A= πD2/4

وارد كاتالوگ شده مدل مناسب فيلتر شنى (mm) با عدد قطر را انتخاب مى كنيم.

مثال: انتخاب فیلتر جهت استخر به حجم 24 مترمکعب:

Q=24/4=6M3/H

V=50 m3/h/m2

A=6/50=0.12 m2

A= πd2/4

D=390 mm

فیلتر مناسب قطر 400 میلیمتر می باشد که   FEC-400-VT مناسب می باشد.

براى استخر مورد طراحى معمولا تعداد فيلتر ها را زوج انتخاب مى كنند و يك فيلتر را براى هر دو فيلتر به عنوان رزرو قرار مى دهند تا در زمان تعمير آن را وارد خط كرد. براى جكوزى نيز به دليل تفاوت دمايى كه آب استخر با آب جكوزى دارد بايد فيلتر جداگانه اى را انتخاب كرد و در مدار قرار داد.

فیلترشنی استخر

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید