021-41572

نصب پمپ استخر

نصب پمپ استخر

در نصب پمپ باید دقت کرد طوریکه محفظه پمپ در زیر سطح تراز آب استخر قرار گرفته باشد (فشار مثبت) و پروانه آن کاملا در آب غوطه ور شود. همچنین محل استقرار پمپ حتی الامکان نزدیک استخر بوده و پمپ ها باید روى پایه بتنى نصب، تراز و محکم شوند. هر گونه ناترازى پمپ با قرار دادن فاصله پرکن در زیر پمپ یا موتور، اصلاح مى شود. چنان چه پمپ در محلى نصب شود که لازم باشد سر و صداى ناشى از ارتعاش پمپ محدود گردد، سراسر فونداسیون پمپ باید روى بالشتک چوب پنبه اى قرار داده شود. این فونداسیون بتنى باید با چنان ابعادى ساخته شود که وزن آن حداقل دو برابر وزن پمپ باشد. پمپ مى باید تا حد ممکن نزدیک استخر و زیر خط سطح آب استخر نصب گردد. این اقتصادى ترین حالت پمپ بوده و غوطه ورى دائمى پره هاى پمپ را اطمینان مى دهد. على رغم آنکه پمپ هاى متناوب (سیلندر- پیستونى) قادرند دبى و هد مورد نیاز را تامین نمایند، نمى باید در چنین تاسیساتى مورد استفاده قرار گیرند. این پمپ ها به آب در جریان به سوى فیلتر، یک حرکت ضربانى مى دهند که با آرامش لازم براى یک فیلتراسیون ایده آل مغایرت دارد.

تاسیساتى با یک زوج پمپ موازى، جریان و گردش دائمى آب را به نحو ایده آلى تضمین مى کند. نصب پمپ دوم یا رزرو این امکان را فراهم مى آورد که هنگام تعمیر یا سرویس یکى از پمپ ها، گردش آب توسط پمپ دیگر بدون وقفه ادامه یابد. همچنین با استفاده از دو پمپ، کل آب سیستم را مى توان ظرف مدت ۴ ساعت تخلیه نمود. در برخى از سیستم ها به دلیل محدودیت نصب پمپ در پایین تر از سطح کف استخر باید پمپ را در بالا نصب کرد و به وسیله ى سوپاپ هاى کنترل از هوا گرفتن سیستم جلو گیرى کرد. در این حالت باید از پمپی استفاده کرد که دارای ویژگی self-priming  باشد. پمپ هاى سانتریفوژ IML اسپانیا پمپ های self-priming هستند.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید