کلرزن نمکی استخر EvoLowSalt

کلرزن نمکی استخر EvoLowSalt

استفاده از سیستم های کلرزن نمکی یکی از روش های نوین ضدعفونی آب استخر می باشد. در این روش یک واکنش الکترولیزی ساده اتفاق می افتد که طی آن نمک تجزیه شده و هیپوکلریک اسید که یک میکروب کش بسیار قوی است، تشکیل می شود و تمام میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

در این سیستم نیاز به اضافه کردن نمک نمی باشد چرا که در این چرخه مجدد نمک احیا می گردد و تنها در صورت تخلیه بخشی از آب و یا کم شدن غلظت نمک به دلیل پسشویی متعدد فیلتر، پس از چندین ماه نیاز به اضافه کردن درصدی نمک به آب می باشد.

کارکرد کلرزن نمکی EvoLowSalt

 • ▪️ این دستگاه نیاز به حضور اپراتور را حذف کرده و اندازه گیری و کنترل میزان PH و کلر به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود
 • ▪️ دارای سیستم قطع خودکار در زمان قطع شدن جریان آب سیستم تصفیه استخر
 • ▪️ دارای سیستم اتوماتیک کنترل میزان کلر در زمان وجود نمک اضافی
 • ▪️ دارای سیستم هشدار اتوماتیک در زمان کمبود نمک در آب استخر
 • ▪️ امکان کنترل اتوماتیک محصول از طریق نمایش مقدار کلر آزاد
 • ▪️ تثبیت کیفیت آب پس از یک دوره عدم استفاده از استخر
 • ▪️ قابلیت کنترل میزان نمک موجود در آب استخر
 • ▪️ دارای نمایشگر دمای آب بر روی دستگاه
 • ▪️ دارای مد شوک کار
 • ▪️ سنجش طول عمر محفظه الکترولیز به صورت خودکار
 • ▪️ دارای رله جهت کنترل دستگاه از تابلو برق اصلی موتورخانه
 • ▪️ امکان نصب سنسور سنجش غلظت نمک
 • ▪️ قابلیت کنترل به وسیله PLC
 • ▪️ قابلیت تنظیم تغییر قطب با توجه به سختی آب بدلیل کاهش جذب رسوبات در محفظه

ویژگی های اصلی کلرزن نمکی EvoLowSalt

 • تولید کلر ۱۵،۲۰،۳۰ gr/h
 • مقدار نمک مورد نیاز :۲-۱  gr/lit
 • طول عمر دستگاه : IP65
 • مصرف کمتر برق به دلیل استفاده از تکنولوژی پاور سوئیچ
مدلظرفیتحجم
EVO LOWSALT21515G/H60-100
EVO LOWSALT2020G/H100-120

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید