محاسبات بار استخر شنا (بخش اول)

محاسبات بار استخر شنا (بخش اول)

خلاصه مطلب
این بحث، اشاره به منبع بار رطوبتی در محوطه سالن استخر و اثرات مضر بالقوه آن، در صورت عدم کنترل دارد. منبع بار رطوبتی استخرهای داخلی در معرض سه منبع اصلی رطوبت هستند: 1. تبخیر آب استخر 2. تهویه هوا 3. افراد اختلاف فشار بخار بین...

جدول سر تیترها

این بحث، اشاره به منبع بار رطوبتی در محوطه سالن استخر و اثرات مضر بالقوه آن، در صورت عدم کنترل دارد.

منبع بار رطوبتی

استخرهای داخلی در معرض سه منبع اصلی رطوبت هستند:

1. تبخیر آب استخر

2. تهویه هوا

3. افراد

اختلاف فشار بخار بین آب استخر و هوا باعث تبخیر پیوسته می‌شود. فشار بخار آب‌ و هوا بر اساس درجه حرارت هر یک از آن‌ها و تفاوت دما در آن‌ها، تغییر می‌کند. نرخ تبخیر، با افزایش دمای آب در ارتباط با دمای هوا، افزایش می‏یابد. میزان فعالیت افراد در سطح آب نیز میزان تبخیر را افزایش یا کاهش می‌دهد.

در طول ماه‌های تابستان، تهویه هوایی که به فضا وارد می‌شود، روی بار رطوبتی فضا ـ بسته به موقعیت آب‌وهوایی ـ اثرگذاری دارد.

حضور افراد تماشاگر در اطراف استخر نیز باعث افزایش رطوبت فضا می‌شود. این بار رطوبتی، معمولاً در استخرهای مسکونی، کم است، اما در جایگاه تماشاچی‌ها نسبتاً قابل‌توجه است.

مسائل مرتبط با رطوبت

هوا همچون سایر گازها، تحت حرارت، با افزایش حجم مواجه بوده و با سردشدن، حجم آن کاهش می‌یابد. این انبساط یا انقباض که با تغییر دما رخ می‌دهد، درصد رطوبت هوا را کاهش یا افزایش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، با انبساط هوا، توانایی آن در حفظ رطوبت، افزایش می‌یابد. برای میزان رطوبت معین، درصد رطوبت به حجم هوا (رطوبت نسبی) با گرمایش هوا، کاهش می‌یابد.

میعان

میعان، یکی از دشمنان اصلی استخرهای سرپوشیده است. با رخ‏ دادن میعان در سطوح سازه، به آن آسیب رسیده و غذا برای رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها فراهم می‌شود.

میعان قابل‌مشاهده، هنگامی ظاهر می‌شود که دمای سطح، به زیر نقطه شبنم فضای داخلی می‌رسد (شکل 1). در بیشتر محیط‌های استخر، این نقطه شبنم در محدوده 58 تا 66 درجه فارنهایت است. دمای سطح را می‌توان با استفاده از این رابطه محاسبه کرد:

محاسبات بار استخر شنا (بخش اول)

 

·       Ts : دمای سطح

·       Ti : دمای محیط داخلی

·       K : ثابت 68/0 برای سطح عمودی

·       R : کمیت پنل سازه

·       To : درجه حرارت بیرون

با توجه به این‌که پنجره‌ها مهم‌ترین عامل ایجاد میعان در این محیط هستند، ما تنها به این جزء سازه نگاه می‌کنیم. بااین‌حال، فرایند مشابهی را می‌توان برای سایر اجزای ساختمان استفاده کرد. پنجره‌ها معمولاً کمیت R ندارند؛ بلکه با مقادیر U دسته‏بندی می‏شوند. U به‌صورت معکوس R به کار می‌رود.

مقادیر U منتشرشده پنجره‌ها، برای کل سازه پنجره‌ها بوده و مقدار U برای هر جزء پنجره را نشان نمی‌دهند. به همین دلیل توصیه می‌شود 5 درجه فارنهایت به دمای سطح محاسبه‌شده، اضافه گردیده و از این مقدار برای نقطه شبنم استفاده شود. این موضوع بدان معنی است که برای جلوگیری از میعان قابل‌مشاهده، تمام سطوح در یک محیط استخر سرپوشیده باید بالاتر از 63 تا 71 درجه فارنهایت نگهداری شوند.

اگر درصد رطوبت نسبی (%RH) به عنوان مرجع در نظر گرفته شود، نمودارهای 1، 2 و 3، درصد رطوبت نسبی در میعان سطح برای مقادیر مختلف U در فضای داخلی با دمای 76، 82 و 86 درجه فارنهایت با دمای خارجی 25، 0 و 25- درجه فارنهایت را نشان می‌دهد.

تفکیک خطرات

نمودار 1- RH٪ برای مقادیر مختلف U در درجه حرارت 25 درجه فارنهایت

مقدار بار استخر

نمودار 2- RH٪ برای مقادیر مختلف U در 0 درجه فارنهایت

محاسبات بار استخر شنا (بخش اول)

نمودار 3- RH٪ برای مقادیر مختلف U در درجه حرارت 25- درجه فارنهایت

مقالات مرتبط
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید