شیمی آب و سیستم های گندزدایی

بهترین سیستم گندزدایی
🎧 🎧 همراهان عزيز ميراب آرين شما میتوانید مطلب زیر در رابطه با بهترین سیستم گندزدایی را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast024 بشنويد: https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2019/05/ArianPoolCast024.mp3 بیایید یک واقعیت اساسی را روشن کنیم: کلردر حال حاضر یک جز اساسی و اصلی در سیستم گندزدایی آب استخر است و باقی خواهد ماند.کلر یک اکسیدکننده و یک گندزدای خوب [...]
راه‌های جدید برای به‌روزرسانی و بهبود طراحی و فن‌آوری استخرهای شنا

گردآوری و تنظیم: واحد تولید محتوای شرکت میراب آرین

گردآوری و تنظیم: واحد تولید محتوای شرکت میراب آرین