• فارسی
 • 021-41572

  تلفن مشاوره و سفارش

  اخبار

  میراب آرین پیرو رسالت خود مبنی بر ارتقا کیفیت ورزش ها و تفریحات آبی کشور و همچنین تاکید بر توسعه دانش فنی و تخصصی استخر در بین مدیران مجموعه های ورزشی و استخر داران در کشور به حمایت از رویداد تخصصی مدیریت مجموعه ها و باشگاه های ورزشی میپیوندد. این همایش در تاریخ ۲۹ فروردین […]

  میراب آرین

  میراب آرین